FANDOMAdultery

Makikita na may salang adultery si Leo dahil pinatulan niya si Bheng, ang kanyang estudyante. Kahit na mag-aaral pa lang si Bheng at malaki ang agwat ng kanilang edad ni Leo, hindi masasabing nasasaklaw dito ang child abuse sapagkat ginusto rin ito ni Bheng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.