FANDOMSi Lamberto “Bert” B. Cabual ay pumunta sa London at umalis ng Pilipinas kung saan siya nagtrabaho bilang isang guro at radio announcer – napilitang umalis dahil sa kalagayan ng ekonomiya. Ngunit lagi niyang dala ang malalim na pagmamahal sa kanyang katutubong lupain at matinding simpatya sa paghihirap na dinaranas nito. Ginamit niya ang emosyong ito upang sabihin ang kwento ng mga maggagawang Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanyang mga tula. Sa kanyang libro, “Pangingibang-lupa,” isinabuhay niya, gamit ang kanyang katutubong wika, ang kalungkutan at pangungulila, ang hirap at sakit, ang takot at pag-aalala ng mga manggagawang Pilipino layo sa kanilang mga pamilya. Ito ang unang aklat ng mga tula na gawa ng isang Pilipino sa Britanya. Habang si Bert ay nagtatrabaho sa isa sa mga malalaking ospital sa London at hindi nagtagal ay sa Royal Mail naman, nalaman niya ang lahat ng paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na trabaho, dahil na rin sa kakaibang kapaligiran, habang patuloy nilang sinasanay ang sarili sa bagong kultura at paraan ng pag-isip.